ŠTUDUJ NA SKYRO

Stredná škola
budúcnosti

Stredná škola umelej inteligencie a inovatívnych technológií.

Prihlás sa na štúdium v školskom roku 2024/2025 👇🏻

Prihlás sa predbežne
ZAMERANIE

Pozeráme sa na budúcnosť

Vývoj digitálnych
aplikácií

Hybridné aplikácie sú jednou zo základných profilácií, ktorú chceme rozvíjať a predstavuje budúcnosť vo vývoji aplikácií.

Viac informácií čoskoro

Tvorba digitálnych
hier

Vývoj hier predstavuje základné smerovanie, ktoré je pre väčšinu detí a mládeže vstupnou bránou do sveta IKT.

Viac informácií čoskoro

Aplikovanie umelej
inteligencie

Umelú inteligenciu vnímame ako zastrešujúci prvok, ktorého princípy sa aplikujú v hrách a zároveň sú bežne dostupné aj v aplikáciách.

Viac informácií čoskoro
PRÍSTUP

Ako fungujeme

Partnerský prístup

Učitelia a študenti spolupracujú ako rovnocenní partneri. Spolupracujú spolu na procese učenia, pričom žiaci sú aktívne zapojení do rozhodnutí týkajúcich sa ich vzdelávania.

Projektová výučba

Projekty sú navrhnuté tak, aby žiaci mohli rozvíjať svoje technické znalosti a zručnosti, ako aj kritické myslenie a tímovú prácu.

Vnútorná motivácia

Podporuje sloboda v uchopení vzdelávania a progresu do vlastných rúk, a preto študenti trávia 80% času facilitovaným samoštúdiom a tímovou prácou.

LOKALITA

Exkluzívna lokácia školy

Netypická lokalita strednej školy, ktorá je v obklopení kancelárskych a rezidenčných priestorov. Výhodu prináša skvelá dostupnosť do inovatívnych firiem a vzdelávacích organizácií z ekosystému, z ktorého vzniklo aj Skyro.

LOKALITA

Vízia zakladateľov

Grigor
Ayrumyan

CEO WEZEO

Som seriový podnikateľ zameraný na digitálne technológie. Už od mlada som mal potrebu zlešpiť spoločensky dôležitú tému a tou je odliv talentov a kvalita vzdelávania v technológiách. Dal som si za misiu vybudovať organizácie, ktoré vytvoria sieť príležitosti naprieč Slovenskom. Jednou z nich je Skyro.

Viktória Jakubovičová

CEO OPENLAB

Zvyšovaniu kvality a úrovne vzdelávania sa venujem pár rokov a svoje skúsenosti pretavujem do vedenia OpenLabu. V OpenLabe sme narazili na niektoré prekážky v rámci výučby na školách, a preto sme sa rozhodli pridať sa do konceptu založenia vlastnej školy, ktorá sa na študentov nepozerá ako na čísla, ale ako na budúcih lídrov a líderky inovácii na Slovensku.

Ján
Kožlej

CEO HEMISFERA

V Hemisfére sa vzdelávaniu intenzívne venujem už roky a viem ako komplexnosť vzdelávacieho systému vie byť pre študentov prospešná. Z časového hľadiska sa to na kurzoch nie vždy dá dosiahnuť, preto vnímam založenie strednej školy ako prirodzený krok k zvyšovaniu kvality vzdelávania v najdôležitejšom veku.

PODCAST

Vypočuj si viac o modernom vzdelávaní

INSTAGRAM

Získaj prehľad o tom, čo sa deje

Stoja pri nás

HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI